Αρχική σελίδα Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία Βιβλίο Συνδέσεις
Σκοπός της ισχύος του ΚΕΝΑΚ είναι η προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, ωφελώντας έτσι το  περιβάλλον και την τσέπη μας. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Αρχικά προστατεύοντας το κέλυφος του κτιρίου, μειώνοντας τις απώλειες και εκμεταλλευόμενοι τον  προσανατολισμό και την ηλιακή ενέργεια και στη συνέχεια, εξοπλίζοντας το μηχανολογικό μέρος του κτιρίου με μηχανήματα (καυστήρες, θερμοσίφωνες) μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας. Πέρα από τις νέες κατασκευές όμως, μελέτη απαιτείται και σε αναθεωρήσεις αδειών, σε αλλαγές χρήσης κτιρίων, σε προσθήκες και σε ριζικές ανακαινίσεις κτιρίων. Εξαιρούνται διατηρητέα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, αποθήκες αγροτικές, στάβλοι, αποθήκες καταστημάτων, πλυντήρια και πάρκινγκ αυτοκινήτων, μη μόνιμα λυόμενα και χώροι κάτω των 50 τμ ήτοι μικρά γραφεία, διαμερίσματα και καταστήματα. Για να καταταχθεί το κτίριο σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης πρέπει να γίνει επιθεώρηση από πιστοποιημένο επιθεωρητή μηχανικό. Οι επιθεωρητές μηχανικοί πρέπει να μην έχουν σχέση με τη μελέτη του κτιρίου, όπως επίσης και συγγένεια με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Για τις μελέτες χρειάζονται υπογραφές δύο μηχανικών και υπάρχει νέο λογισμικό όπου κατατίθενται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα στις εξής κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης: Α+, A, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η. Όλες οι νέες μελέτες θα πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογούνται σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β και άνω. Οι υπάρχουσες μελέτες θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθούν σε κατηγορία Β, εκτός αν δεχτούν επεμβάσεις προτού αξιολογηθούν. 'Οπως και να έχει, η αξιολόγηση δεν απαιτεί καμία ρύθμιση  βελτίωσης κατηγορίας στις υπάρχουσες κατασκευές από τον ΚΕΝΑΚ. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης διαρκεί 10 χρόνια και έως 5 χρόνια για τους καυστήρες. Το κόστος επιθεώρησης κοστολογείται ελεύθερα μεταξύ του ιδιοκτήτη και του μηχανικού. Αρκετές από τις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να βελτιώσουμε ενεργειακά το κτίριο μας, εφόσον είναι κατοικία, επιδοτούνται σήμερα από το  πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" του υπουργείου Περιβάλλοντος.Το πρόγραμμα πήρε παράταση λόγω της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων που προήλθε  από το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών. Οι αιτήσεις μέχρι σήμερα ξεπερνούν τις 30.000 και στο πρόγραμμα έγιναν διάφορες τροποποιήσεις με βάση την  αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων από τις επιθεωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα καθώς και την οικονομική συγκυρία. Οι γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι οι εξής: Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : - Να χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία - Να βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2100 ευρώ ανά τ.μ. - Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. - Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα. - Πλέον, είναι επιλέξιμα και τα μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις, ενώ πριν τις τροποποιήσεις, για να είναι επιλέξιμο ένα μεμονωμένο  διαμέρισμα, έπρεπε ή να θερμαίνεται με αυτόνομο σύστημα, ή μια από τις παρεμβάσεις του προγράμματος να αφορά αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα  μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών. Το πρόγραμμα επεκτείνεται από 4 σε 6 χρόνια η διάρκεια του προγράμματος, στο οποίο θα μπορούν πια να εντάσσονται και οι εξοχικές κατοικίες. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:   α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, β. πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια: Κατηγορία Α1 Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό τις 20.000 €, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού.  Κατηγορία Α2 Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή τις 60.000 € αντίστοιχα. Τα κίνητρα  περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35%.    Κατηγορία Β Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000 € αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%. Η κατηγορία Γ γίνεται κατηγορία Β, όπου αλλάζει το όριο για τους έγγαμους ιδιοκτήτες από 75.000 ευρώ σε 80.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Στις αιτήσεις από μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα μέλη, το δηλωθέν εισόδημα υπολογίζεται ως οικογενειακό και όχι ως ατομικό με αντίστοιχη κατάταξη στις κατηγορίες κινήτρων του προγράμματος. Υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την απόδοση ενός κτιρίου. Αρκετές από αυτές περιλαμβάνονται στο  "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" και επιδοτούνται, αλλά υπάρχουν και αρκετές που προχωράνε την αναβάθμιση ένα βήμα πιο πέρα προστατεύοντας το περιβάλλον αλλά  και παρέχοντάς μας αρκετά οικονομικά οφέλη.
Κανονισμός  Ενεργειακής Απόδοσης   Κτιρίων
Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού  σε όλη την Κρήτη Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  Νεκτάριος Κουμαντάκης Θουκυδίδου 29, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71307 Τηλ : 6946 170679  |  e-mail : services@koumantakis-engineer.gr