Αρχική σελίδα Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία Βιβλίο Συνδέσεις
Στις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιρίων εκτός από την ψύξη/θέρμανση των χώρων που επιτυγχάνουμε κάνουμε ταυτόχρονα και επεξεργασία του αέρα έτσι ώστε να ελέγξουμε την υγρασία  και την καθαρότητα αυτού. Δηλαδή μια εγκατάσταση κλιματισμού μας προσφέρει τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ποιότητας αέρα στους χώρους του κτιρίου. Διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε για να απάγουμε ή εισάγουμε την θερμότητα από ή σε ένα χώρο :  Ενδοδαπεδια ψύξη - θέρμανση  Fan coil Αεραγωγών  Συστήματα ψυκτικού μέσου freon (VRV-VRF inverter, αντλίες θερμότητας)  Ειδικά στις μεγάλες εγκαταστάσεις κλιματισμού χρησιμοποιούμε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες που περιλαμβάνουν: α) στοιχεία νερού (θερμού και ψυχρού),   β) στοιχείο ύγρανσης αέρα, γ) εναλλάκτη αέρα/αέρα εξοικονόμησης ενέργειας από τον απορριπτόμενο αέρα στον νωπό αέρα,   δ) φίλτρα αέρα και ε) ανεμιστήρες προσαγωγής και επιστροφής αέρα.
Ανάλογα με τη χρήση του κάθε χώρου (γραφείο, μηχανουργείο, ιατρείο κτλ) ισχύουν διαφορετικές  συνθήκες κλιματισμού και διαφορετικοί μέθοδοι κλιματισμού - αερισμού. Τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία  της κάθε εγκατάστασης πρέπει να είναι μοναδικά επιλεγμένα για το είδος της,

Κλιματισμός  χώρων

Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού  σε όλη την Κρήτη Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  Νεκτάριος Κουμαντάκης Θουκυδίδου 29, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71307 Τηλ : 6946 170679  |  e-mail : services@koumantakis-engineer.gr