Αρχική σελίδα Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία Βιβλίο Συνδέσεις
Με τη δημοσίευση του ΠΔ 71/15-2-1988 τέθηκε σε εφαρμογή "ο Κανονισμός Πυροπροστασίας των κτιρίων" ο οποίος περιλαμβάνει δύο κεφάλαια Α και Β, που ρυθμίζουν την  πυροπροστασία ανεγειρομένων κτιρίων και υφισταμένων ξενοδοχείων. Ο κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 81813/ 5328/2-8-93 απόφαση.  Το Κεφάλαιο Α περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες. α) Κατοικίες, β) Ξενοδοχεία, γ) Εκπαιδευτήρια, δ) Γραφεία, ε) Καταστήματα, στ) Χώρους συνάθροισης κοινού,  ζ) Βιομηχανίες - Αποθήκες, η) Κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας όπως και κτίρια σωφρονισμού, θ) Χώρους στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων.  Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας η οποία υποβάλλεται με τις άλλες απαραίτητες μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας Νέας  οικοδομής (Π,Α. ΦΕΚ 394/Α/8.9.1983).  Για τις παλαιές οικοδομές ισχύουν οι προγενέστερες πυροσβεστικές διατάξεις και ιδιαίτερα η πυροσβεστική διάταξη 3/81, με τις εν συνεχεία τροποποιήσεις. Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι και με το νέο κανονισμό πυροπροστασίας εξακολουθούν να ισχύουν τα παραρτήματα της πυροσβεστικής διάταξης 3 τα αναφερόμενα στα διάφορα στοιχεία της  πυροπροστασίας (Ανίχνευση πυρκαΐάς- σύστημα συναγερμού - υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο - Αυτόματο σύστημα κατιονισμού ύδατος - πυροσβεστικοί σταθμοί κλπ.).  Παθητική και ενεργητική πυροπροστασία Η παθητική πυροπροστασία ή “Δομική πυροπροστασία" περιλαμβάνει τις δομικές απαιτήσεις που είναι συνυφασμένες αφ' ενός με τη δυνατότητα αποφυγής έναρξης πυρκαϊάς και αφ'  ετέρου στον περιορισμό της διάδοσης της πυρκαϊάς μέσα στο κτίριο αλλά και στην επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού πυραντίστασης των διαφόρων οικοδομικών στοιχείων. Παράλληλα στην  παθητική πυροπροστασία επιδιώκεται η ύπαρξη των αναγκαίων οδεύσεων διαφυγής νια την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου στην περίπτωση έναρξης πυρκαϊάς.  Η ενεργητική πυροπροστασία περιλαμβάνει όλα τα κατασταλτικά ή ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της πυρκαϊάς. Η ενεργητική πυροπροστασία περιλαμβάνει το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την κατάσβεση της πυρκαϊάς είτε με χειροκίνητη επέμβαση είτε αυτομάτως  δηλαδή ενεργοποιείται από μόνος του κατά την εμφάνιση της πυρκαϊάς από κάποιο αισθητήριο που μπορεί να είναι είτε η θερμοκρασία είτε ο καπνός είτε άλλα μέσα.

Πυροπροστασία

Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού  σε όλη την Κρήτη Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  Νεκτάριος Κουμαντάκης Θουκυδίδου 29, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71307 Τηλ : 6946 170679  |  e-mail : services@koumantakis-engineer.gr