Αρχική σελίδα Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία Βιβλίο Συνδέσεις
Αδειοδοτήσεις Νέων Επιχειρήσεων και Επέκταση Δραστηριοτήτων Υφιστάμενων Επιχειρήσεων  Η διαδικασία αδειοδότησης μίας νέας δραστηριότητας ή επέκταση δραστηριοτήτων υπάρχουσας Επιχείρησης,  μπορεί να είναι απλή και σύντομη, αλλά μπορεί να αποδειχθεί πολύπλοκη και χρονοβόρα. Αυτό πάντα εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης, από το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας και από την ακριβή τοποθεσία όπου πρόκειται να επεκταθεί ή να εγκατασταθεί. Εφόσον έχει συστήσει την εταιρεία ο επενδυτής θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την νόμιμη εγκατάσταση και την έναρξη των εργασιών της επιχείρησης. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών απαιτείται η κατάθεση διαφόρων δικαιολογητικών, εγκρίσεων και μελετών. Το είδος και ο αριθμός αυτών των δικαιολογητικών εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης που πρόκειται να ιδρύσει ή να επεκτείνει ο επενδυτής και από την περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ή να επεκταθεί η επιχείρηση. Αναλαμβάνω :  Tην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, μαζί με τη συνεργασία και άλλων μηχανικών  Tη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών  Tην κατάθεσή τους στις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών 
Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού  σε όλη την Κρήτη Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  Νεκτάριος Κουμαντάκης Θουκυδίδου 29, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71307 Τηλ : 6946 170679  |  e-mail : services@koumantakis-engineer.gr